Giới thiệu chung

Hiện nay Việt Nam đã có những Liên Đoàn, Hiệp hội thể thao trí tuệ như Cờ Vua, Cờ Vây, cờ Tướng, Squart…Đây là những môn thi đấu được Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam phát động trên toàn quốc và thường xuyên cử Vận động viên tham dự các giải Quốc tế, khu vực, Châu lục. Trong xu thế phát triển này, những người yêu chuộng môn thể thao Bridge và Poker đã thành lập Hiệp hội thể Thao Bridge và Poker Việt Nam.

Hiệp Hội đã lập Hồ sơ trình Tổng cục Thể dục Thể thao- thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua thể thức thi đấu, luật chơi và trình Bộ Nội vụ xin thành lập Hiệp Hội. Được phép thành lập của Bộ Nội vụ, Ban trù bị đã tiến hành các bước Đại hội, thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành đúng theo tinh thần Nghị định số 45/2010/CP của chính phủ về Tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định 33/2012/CP bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/CP.

Ngày 27/12/2014 Bộ Nội Vụ đã thông qua kết quả Đại Hội và phê duyệt điều lệ cho Hiệp hội hoạt động đúng theo quy trình,quy định của Pháp luật. Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân yêu thích môn thể thao trí tuệ Bridge và Poker tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thể thao của đất nước.

Tháng 6/2015, Tổng Cục Thể dục Thể Thao Việt Nam cũng đã có công văn cho phép Hiệp hội tổ chức giải Poker 2015-2016. Hiện nay Hiệp hội đang tiến hành phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức giải.

Mục tiêu hoạt động

Đây là môn thể thao trí tuệ mới, sử dụng những quân bài poker (bài tây), nhạy cảm với ngôn ngữ “bài bạc”nên việc xây dựng và phát triển phong trào tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy trong thời gian qua Hiệp hội đã có những bước làm việc với ngành thể thao các địa phương để phối hợp tổ chức hoạt động Câu lạc Bộ.

Mục tiêu lâu dài của Hiệp hội là từng bước xây dựng, củng cố phát triển phong trào, mở rộng hoạt động CLB; quản lý và tổ chức huấn luyện, thi đấu cấp cơ sở để tiến tới xây dựng đội ngũ vận động viên có đẳng cấp Quốc gia tham dự giải quốc gia hàng năm và cử đi tham dự các giải thi đấu quốc tế.

Định hướng phát triển trong tương lai

             1.  Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, Hiệp hội trong và ngoài nước.

        Trong quá trình vận động để thành lập Hiệp hội, Ban vận động thành lập Hiệp hội đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan hữu quan, cùng toàn thể các doanh nghiệp, Hội viên. Trong quá trình hoạt động của mình, Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì, hợp tác và phát triển hơn nữa các mối quan hệ đó để thực hiện tốt các chức năng của Hiệp hội.

        Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ xây dựng và tạo mối quan hệ bền vững với các Hiệp hội, tổ chức trong lĩnh vực thể dục thể thao đặc biệt là thể thao trí tuệ; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker quốc tế để nâng cao kiến thức chuyên môn cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài.

 

2.     Phát triển Hội viên

       Phát triển Hội viên được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình. Công tác phát triển Hội viên theo phương châm cơ bản là tập hợp những Hội viên thực sự quan tâm và gắn bó với hoạt động của môn Bridge và Poker. Hội viên bao gồm Hội viên chính thức và Hội viên danh dự cho đối tượng là tập thể hoặc cá nhân:

     - Tập thể: các Câu lạc bộ, Doanh nghiệp, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Nhà Văn hóa Thanh niên, v.v….

     - Cá nhân: các chuyên gia, các nhà tài trợ, các huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên v.v… kể cả các cá nhân không thuộc chuyên ngành nhưng có tâm huyết đối với sự phát triển của môn Bridge và Poker.

     - Hiệp hội tranh thủ xin chủ trương của cơ quan chủ quản là Tổng cục Thể dục thể thao để xây dựng và phát triển cơ sở thể thao hoạt động Bridge và Poker theo quy định pháp luật.

 

   3. Phát triển các hoạt động phong trào

       Thực hiện công tác phát triển phong trào, trong đó tập trung vào những điểm chính:

      - Chú trọng việc quảng bá hình ảnh của môn Bridge và Poker thông qua các hoạt động truyền thông, tổ chức thi đấu v.v… hình thức tổ chức đa dạng và mở rộng dành cho nhiều đối tượng khác nhau.

      - Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp Bridge – Poker. Xúc tiến hình thành các Câu lạc bộ và tạo sân chơi giữa các Câu lạc bộ với nhau, từng bước hướng tới thành lập các Câu lạc bộ chuyên nghiệp; phối hợp với ngành Thể dục thể thao tạo một sân chơi lành mạnh cho người đam mê môn thể thao trí tuệ Bridge và Poker.

 

4. Tham gia các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn

      - Xây dựng chương trình và hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội tham gia các lớp học nâng cao trình độ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài trong và ngoài nước;

      - Phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức các lớp, các buổi hội thảo theo từng chuyên đề;

      - Tích cực tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao và xác định trình độ của các cá nhân tham gia

      - Tranh thủ tham gia vào tổ chức WBF (Liên đoàn Bridge thế giới) và IFP (Liên đoàn Poker thế giới) để tiến tới tổ chức luân phiên các giải khu vực và thế giới tại Việt Nam.

 

5.  Công tác tổ chức hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực

      - Xây dựng Bộ máy gọn nhẹ, năng động, tăng tính hiệu quả thông qua việc phân công đảm trách từng nhiệm vụ cụ thể; bộ máy của Hiệp hội được xác lập và bao gồm:

           + Ban Chấp hành;

           + Ban Thường vụ (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên);

           + Ban Kiểm tra;

           + Các Ban Tham mưu (Ban Cố vấn; Văn phòng Hiệp hội; Ban Phát triển Hội viên; Ban Tài chính, tài trợ và quan hệ quốc tế; Ban Chuyên môn…);

           + Các đơn vị trực thuộc (nếu có).

      - Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể của các bộ phận và các ban chuyên môn khác của Hiệp hội, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các Ban, bộ phận;

      - Xây dựng và phát triển đội ngũ Hội viên làm nòng cốt của Hiệp hội;

      - Thành lập các bộ phận hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội như phát triển Hội viên, sự kiện Hiệp hội, truyền thông, tài chính…

      - Xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác với mọi tổ chức và các cá nhân có chung ý tưởng đưa Hiệp hội phát triển bền vững.

 

6. Xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, hiệu quả

        Trên cơ sở Điều lệ của Hiệp hội và Cơ cấu tổ chức điều hành đã được thông qua tại Đại hội và được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp hội xây dựng một cơ chế hoạt động rõ ràng, hiệu quả để đảm bảo

       - Các hoạt động của Hiệp hội đều tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội;

       - Sự thống nhất điều phối hoạt động;

       - Khuyến khích sự năng động, tích cực của Ban chuyên môn, bộ phận chuyên môn, các đề xuất cá nhân phù hợp và thực hiện công việc hiệu quả;

       - Trách nhiệm tập thể và cá nhân luôn cụ thể, rõ ràng;

       - Lợi ích gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.

 

7. Phát triển nguồn nhân lực

          Nguồn nhân lực quyết định sự thành công của Hiệp hội chính là Hội viên và các chuyên viên tham gia vào bộ máy điều hành hoạt động của Hiệp hội. Để đảm bảo chất lượng đội ngũ quản lý, chuyên viên có đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ, công tác nhân sự cần được làm tốt theo nguyên tắc sau:

        - Tuyển dụng đội ngũ quản lý, chuyên viên các Ban, Ban chuyên môn, bộ phận chuyên môn, bộ phận giúp việc của Hiệp hội theo yêu cầu công việc và theo các tiêu chuẩn tuyển dụng của Hiệp hội xác định căn cứ vào yêu cầu công việc ở từng vị trí của Hiệp hội, vào các yếu tố khác như: độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn, tư cách đạo đức, trách nhiệm công việc…;

        - Thường xuyên đào tạo kiến thức, đào tạo kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ quản lý, chuyên viên tạo ra các kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý, chuyên viên hoạt động văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môn, Bộ phận chuyên môn của Hiệp hội;

        - Có chính sách khuyến khích cán bộ, chuyên viên làm việc lâu dài, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần làm việc hăng say, mẫn cán và có trách nhiệm cao trong công việc;

        - Có chính sách sử dụng lao động phù hợp theo nguyên tắc; chính sách sử dụng lao động và các lợi ích khác gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.

 

8.     Đảm bảo Tài chính cho các hoạt động của Hiệp hội

           Hiệp hội là tổ chức hoạt động, tự trang trải về tài chính là chính, Hiệp hội chỉ có thể hoạt động có hiệu quả khi tạo ra được một nguồn thu nhập đủ và ổn định. Nguồn thu tài chính của Hiệp hội được huy động từ những nguồn sau:

        - Lệ phí, niên liễm, đóng góp quỹ của các Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân;

        - Tiền hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;

        - Tiền thu từ các hoạt động kinh tế, sản xuất, dịch vụ, thi đấu, bán bản quyền, phát hành, xuất bản sách báo, tiếp thị, quảng cáo…;

        - Tiền thu từ các nguồn tài trợ theo quy định pháp luật;

        - Tiền cho thuê, khấu hao cơ bản các tài sản của Hiệp hội;

        - Tiền viện trợ của các tổ chức thể thao, các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Đội ngũ nhân sự

  • Ông Đào Văn Kính - Chủ tịch
  • Ông Nguyễn Hồng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
  • Ông Hoàng Trọng Khải - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính
  • Ông Đoàn Đức Dương - Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý
  • Ông Lê Trung Hiếu - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Cơ cấu tổ chức

đang cập nhật

Tầm nhìn, sứ mệnh

Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam ra đời trong thời điểm này là phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập của Việt Nam và quốc tế trong nhiều lãnh vực, trong đó không thể thiếu hoạt động thể thao và du lịch. Trong một tương lai không xa, khi môn thể thao này phát triển sẽ thu hút một lượng khách du lịch không nhỏ và mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch Việt Nam.

Hiện nay, hàng năm các giải Poker quốc tế diễn ra tại các nước Philippines, Hàn quốc, Trung Quốc, Nhật, Mỹ đã thu hút hàng ngàn vận động viên đến tham gia thi và vui chơi giải trí, du lịch. Nếu môn Poker Việt Nam phát triển nhanh, hội nhập nhanh trong xu thế phát triển của thời đại thì hoạt động du lịch, vui chơi giải trí của Việt Nam sẽ thu hút khách nước ngoài một cách hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Hiệp hội

Ông Đào Văn Kính

Chủ tịch

Ông Nguyễn Hồng

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Ông Hoàng Trọng Khải

Phó Chủ tịch

Ông Đoàn Đức Dương

Phó Chủ tịch

Ông Lê Trung Hiếu

Phó Chủ tịch