Liên hệ

Hiệp hội thể thao Bridge & Poker Vietnam

Địa chỉ: 200 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 38241919 - Fax: 38241918

Email: info@bridgepoker.vn